Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη του ιστότοπου loufa.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, (τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Σε κάθε περίπτωση ο ιστότοπος loufa.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων πάντα μέσα στο υπάρχον ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του παρόντος κειμένου
οφείλει να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλα web sites τα οποία και δεν ελέγχονται από τον ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο ιστότοπός μας για το περιεχόμενο και τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των άλλων web sites.
Ο ιστότοπος μπορεί να διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία μπορεί να αποστείλει ο επισκέπτης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.
Ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου και η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου σημαίνει εκ μέρους του επισκέπτη την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.
Το περιεχόμενο του site συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, κειμένων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, του site και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Περιορισμός ευθύνης :
Ο ιστότοπος δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, προϊόντων, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.